"לא בשמים היא": סוגיות בפילוסופיה של ההלכה

אבי שגיא, יהודה נוימן (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

77 Downloads (Pure)

Abstract

Halacha is not just a set of norms that must be implemented in life. It is legal a system based on principles and values. The essay "not in heaven" deals with these values and principles through an orderly array of sources arranged by subject. An introduction is attached to each unit. Among the topics discussed: the origin of halachic values, the relationship between halachic norms and universal values and norms, the discretion of the judge, the duty of obedience to the judges and the meta-halachic principles of the halacha.
This essay is a foundational work in the philosophy of Halacha
ההלכה אינה רק מערכת נורמות שאותן יש לממש בחיים. היא מערכת משפטית שלה המבוססות על עקרונות וערכים. החיבור "לא בשמיים היא" מתמודד עם ערכים ועקרונות אלו זאת על ידי מערך סדור של מקורות המסודרים לפי נושאים. לכל יחידה מצורף מבוא. בין הנושאים הנדונים: מקור הערכים ההלכתיים, היחס בין נורמות הלכתיות לערכים ונורמות אוניברסליים, מרחב שיקול הדעת של הדיין, חובת הציות לדיינים והעקרונות המטא הלכתיים של ההלכה.
חיבור זה הוא עבודת יסוד ראשונית בפילוסופיה של ההלכה
Original languageHebrew
PublisherEin Tsurim: Herzog Institute for Jewish Studies
Number of pages191
StatePublished - 1993

Cite this