לאום ויחיד בשירת הקודש לרבי יהודה הלוי

אפרים חזן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בצד השירה הלאומית על גלות ישראל וגאולתו, ובצד שירת הכלל המתארת את העבר של עם ישראל וכיוצא בזה, בצד אלה צצה ועולה, כבר בראשית התקופה הספרדית, שירה שעיקר מעיינה הוא היחיד העומד מול קונו, הפרט המתמודד עם מעשיו ומחפש דרכו אל בוראו. דוגמה לקשר בין הפרט לכלל ובין רשות הרבים לרשות היחיד הוא הסמל "שינה-יקיצה", ועל כך במאמר.
Original languageHebrew
Title of host publicationיהודה הלוי - מבחר מאמרי ביקורת על שירתו (קובץ בעריכת אביבה דורון)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages239-247
Number of pages9
StatePublished - 1988

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew poetry, Medieval
  • Judah -- ha-Levi -- active 12th century
  • Nationalism in literature

Cite this