כתיבת מילון לעברית המדוברת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בפרק תוארו הסוגיות שעל כותב מילון העברית המדוברת להתמודד אתן. לחלקן הוצעו פתרונות; אחרות עתידות להיפתר לכשיגדל הקורפוס והמילון ייכתב בפועל. ברשימות האחרונות של המילים המיוחדות עמדתי על דרכי הפריסה של המילים המיוחדות בקורפוס, ועוד רבה המלאכה בתחום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-127
Number of pages21
Journalתעודה
Volumeכז
StatePublished - 2016

Bibliographical note

שם הגיליון: חוקרים עברית מדוברת

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Lexicography
  • Hebrew language -- Spoken Hebrew
  • מילונאות עברית
  • שפה עברית מדוברת

RAMBI Publications

  • RAMBI Publications
  • Hebrew language, Modern -- Spoken Hebrew -- Lexicography

Cite this