כפייה ובחירה: השימוש באובייקט ואופן ההוויה של הסובייקט המונאדי

בעז שלגי, מיטשל בקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הדיאלקטיקה בין היות האדם שותף בחוויית היצירה הבין-סובייקטית ההדדית לבין קיומו של הסובייקט כיחיד בפני עצמו מעמידה בפנינו לא רק את אתגר החיפוש אחר האינטראקציה בין שני אופני הוויה בסיסיים אלה, אלא גם את הצורך לחדד את ההבחנה ביניהם ולאפיין את מהותו הבסיסית של כל אחד מהם. המאמר מתמקד באופן ההוויה של קיום הסובייקט כלשעצמו ומתוך עצמו (אופן ההוויה המונאדי). מתוך דיון ברעיון ההתייחסות לעומת השימוש באובייקט של ויניקוט ובתפישתו של גנט את חווית הכניעה לעומת ההתמסרות, מנסים המחברים לתאר את חווית הדחף וחווית האחר באופן הוויה זה כנעות על הרצף שבין כפייה לבחירה. ניתוח מקרה טיפולי המתואר על-ידי סטיבן מיטשל משמש אותם להראות כיצד חווית האוטונומיה מתוך קשר, המאפיינת את המעשה הטיפולי, יכולה לצמוח מתוך אופן הוויה זה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)14-25
Number of pages12
Journalשיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה
Volume21
Issue number1
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Object relations (Psychoanalysis)
  • Other (Philosophy)
  • Self psychology
  • האחר
  • יחסי אובייקט
  • פסיכולוגיית העצמי

Cite this