כנס: שיח האהבה בספרות,הפקולטה למדעי הרוח, בית ספר לספרויות האוניברסיטה העברית. נושא: "'על התאהבות בדמות דמיונית'- גילגולה של תימה מאבן חזם ועד למקאמה האנדלוסית בימי-הביניים", 27-28.3.2012.

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Conference

Conferenceכנס: שיח האהבה בספרות,הפקולטה למדעי הרוח, בית ספר לספרויות האוניברסיטה העברית. נושא: "'על התאהבות בדמות דמיונית'- גילגולה של תימה מאבן חזם ועד למקאמה האנדלוסית בימי-הביניים", 27-28.3.2012.
Country/TerritoryIsrael
Period28/03/1229/03/12

Cite this