כנס מותר: כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בנושא: העוני כמציאות וכמשל ודימוייו באמנות, אוניברסיטת תל-אביב. נושא: "אמביוולנטיות על אודות עוני ופרישות בספרות המשלים העברית מימי הביניים", 4-5.2.2014 .

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Conference

Conferenceכנס מותר: כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בנושא: העוני כמציאות וכמשל ודימוייו באמנות, אוניברסיטת תל-אביב. נושא: "אמביוולנטיות על אודות עוני ופרישות בספרות המשלים העברית מימי הביניים", 4-5.2.2014 .
Country/TerritoryIsrael
Period1/02/141/02/14

Cite this