כנס הבינאוניברסיטאי הל"ג לפולקלור: טקסט וקונטקסט, אוניברסיטת חיפה, גלגולם של "משלי שועלים" לברכיה הנקדן מצפון לתימן, 13-14.5.2014.

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Conference

Conferenceכנס הבינאוניברסיטאי הל"ג לפולקלור: טקסט וקונטקסט, אוניברסיטת חיפה, גלגולם של "משלי שועלים" לברכיה הנקדן מצפון לתימן, 13-14.5.2014.
Country/TerritoryIsrael
Period1/05/141/05/14

Cite this