"כל-עוד נפשי בי אזכור תורת משה": המשוררת רחל מורפורגו (1871-1790) כלמדנית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במוקד המאמר עומדת דמותה של רחל מורפורגו בהדגשה על זהותה כלמדנית. רק בדור האחרון החלה שירתה העברית של רחל מורפורגו למשוך את תשומת לבם של כמה חוקרים המתעניינים בראשיתה של שירת הנשים העברית. רחל מורפורגו לבית לוצאטו, בת טריאסט (1871-1790), הייתה המשוררת העברייה הראשונה שהשאירה אסופה של שירים. רק חלק מן השירים התפרסמו בחייה, בכתב העת המשכילי "כוכבי יצחק"; שירים אחרים נשלחו לבני משפחתה או נשארו בביתה, ושם מצאה אותם בתה. שיריה ומכתביה פורסמו לראשונה ב-1890 בספר "עוגב רחל". פרסם אותם יצחק חיים קסטיליוני בליווי הקדמתו והערותיו. משכילי זמנה הכירו את כתיבתה והתפעלו מעצם כתיבת שירה עברית על ידי אישה, ולמרות זאת לא זכתה שירתה להערכת ההיסטוריונים של הספרות העברית החדשה, והיא נשכחה כמעט לחלוטין.
Original languageHebrew
Title of host publicationרוח חדשה בארמון התורה
Subtitle of host publicationספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות
Editorsר. עיר-שי, ד. שוורץ
Publisherאוניברסיטת בר אילן
Pages245-273
ISBN (Print)9789652264954
StatePublished - 1 Jan 2018

Publication series

Nameמחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל

Bibliographical note

Item Citation: רוח חדשה בארמון התורה (קובץ בעריכת רונית עיר-שי ודב שוורץ). עמ' 245-273

Accession Number: edsihp.000946372; Source: רוח חדשה בארמון התורה (קובץ בעריכת רונית עיר-שי ודב שוורץ). עמ' 245-273; Language: Hebrew; Original material note: ספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות.; Publication Date: 20180101; Imprint: רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2018.

Cite this