כלכלת אידומיאה לאור האוסטרקונים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לשוק העתיקות הגיעו בשנים האחרונות מאות אוסטרקונים שמוצאם אי שם מאידומיאה. האוסטרקונים מאפשרים מבט גיאוגרפי היסטורי על אזור עלום זה בתקופה שבה אין לנו כמעט מקורות אחרים. הנתונים למאמר זה מלוקטים מתוך אוסף האוסטרקונים. במאמר זה לא עסקנו בקריאה מחודשת של טקסטים קשים אלו, אלא הסתמכנו על עבודתם המופתית של בצלאל פורטן ועדה ירדני ביחד ולחוד, בעקבות חוקרים קודמים. המרכז העירוני של ההתיישבות האדומית היה במרישה, זו מוכרת לנו לא מהאוסטרקונים אלא ממקורות אחרים. המרכז העיקרי של האוסטרקונים הוא במקדה - חורבת אל־כום –Kh.el-Kum בלב המחקר הכלכלי עומדים נתונים כמותיים. בכל הנוגע לתקופות הקדומות בסיס נתונים זה חסר, והחוקרים מנסים כל אחד בדרכו למצוא ולרכז נתונים מעין אלו. האוסטרקונים הרבים (קרוב לאלפיים) אומנם מקוטעים, אך הם מהווים בסיס נתונים המאפשר לראשונה הסקת מסקנות כמותיות. על בסיס הנתונים הכמותיים אנו יכולים לצייר את דמותו של המשק הכלכלי: מעט עבדות ומעט עבודה שכירה, העדר אריסות. המשק מבוסס על שילוב של חקלאות ומרעה (בערך חצי חצי) ומוצרי הסחר העיקריים הם אוכל לבהמות, דגנים ומעט שמן. העדויות לסחר ביין מועטות ביותר אף שהאזור מתאים לגידול ענבים, ובתקופות אחרות פרח גידול הענבים באזור. באופן כללי האוכלוסייה האדומית הייתה מצויה בשלב של התקבעות ובניית מבני קבע, אך עיקרה עדיין אוכלוסייה נודדת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-81
Number of pages35
Journalבמעבה ההר
Volume8
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Edom (Kingdom)
  • Eretz Israel -- Antiquities -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
  • Maresha (Extinct city) (Israel)
  • Names, Geographical, in the Bible
  • Ostraka

Cite this