כי מהקושי תצמח העוצמה: התנדבות והערכה עצמית בקרב אנשים עם מוגבלויות פיזיות

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההבדלים בהערכה העצמית של אנשים עם מוגבלויות פיזיות העוסקים בהתנדבות, לעומת עמיתיהם הלא-מתנדבים. מטרה נוספת הייתה לבחון את תרומתם של מאפייני חוויית ההתנדבות - מניעי ההתנדבות, שביעות רצון מתגמולי ההתנדבות ואיכות הקשר עם המוטבים - להסבר ההערכה העצמית של משתתפי המחקר המתנדבים. במחקר השתתפו 160 איש עם מוגבלות פיזית כלשהי, ומתוכם 95 מתנדבים ו-65 לא-מתנדבים. ממצאי המחקר מראים כי ההערכה העצמית של משתתפי המחקר המתנדבים גבוהה יותר לעומת הלא-מתנדבים, ומגמה זו נשמרת גם לאחר ניכוי תרומתם של המשאבים האישיים והחברתיים של המשתתפים. זאת ועוד, תרומתה של ההתנדבות להעלאת ההערכה העצמית ניכרת בעיקר בקרב אנשים עם מוגבלויות אשר משאביהם החברתיים-כלכליים דלים (השכלה נמוכה, מצב כלכלי ירוד, העדר תעסוקה). בנוסף נמצא כי שביעות הרצון מתגמולי ההתנדבות, המניעים האלטרואיסטיים והמניעים האגואיסטיים-מסבירים את הערכתם העצמית של משתתפי המחקר המתנדבים, וכי יחסים באיכות גבוהה עם המוטבים ותגמולי ההתנדבות נמצאו מתווכים בקשר בין מניעים אלטרואיסטיים לבין הערכה עצמית. ממצאי המחקר חושפים את החיוניות הטמונה בעידוד ההתנדבות בקרב אנשים עם מוגבלויות פיזיות לשם העלאת ההערכתם העצמית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)27-58
Number of pages32
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Content (Psychology)
  • Motivation (Psychology)
  • People with disabilities
  • Satisfaction
  • Self-evaluation
  • Voluntarism

Cite this