כיצד נעשין "צדיק גמור"?: טיפולוגיה של שינויים במעבר תימות ממזרח למערב: עיון השוואתי בשתי תימות: נתן דצוציתא, החלוק המבהיק

אבידב ליפסקר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

למי שמבקש להתבונן בדרכי העברתו של הסיפור היהודי מצפון אפריקה אל קהילות אשכנז, מהווה 'חיבור יפה מהישועה' נקודת מוצא נוחה, בהיותו תחנת דרך ראשונה מסוגה במסלול התפתחותו של הסיפור היהודי. בחיבור זה מאת ר' ניסים בן יעקב מקירואן מראשית המאה האחת עשרה נאספו כשישים סיפורים מן התלמוד, לגנדות, משלים ואמרות. החידוש העיקרי במעשה עריכה זה הוא בכך שחומרי הסיפור לא שובצו בתוך מסגרת דרשנית לפרשיות התורה, כדרך שאנו מוצאים במדרש הקדום ובמדרשי ימי הביניים עד ליצירה זו, שכולה עריכה ספרותית עצמאית, הממודרת על פי צרכים דידקטיים מורליים, שהמחבר קבע את סדריה ואת סגנונה. 'חיבור יפה מהישועה' הוא אפוא היצירה הספרותית הבולטת ביותר במזרח, ובה יש כדי לראות ראש דרך להתפתחותן של אסופות מאוחרות יותר באיטליה, בפרובנס ובאשכנז. אסופתו זו של ר' ניסים מקירואן, הבנויה כשלעצמה על מערכת מורכבת של תפיסות חברתיות, דתיות ופילוסופיות, יכולה בהיקפה הגדול יחסית להוות חומר ייצוגי להשוואה לחומרי סיפור שעברו לאשכנז, הן מבחינת הברירה של החומר, דהיינו בחירת הסיפורים עצמם, והן מבחינת עיצובו הספרותי במישורים השונים, שבהם הוא צריך להיבחן בחינה ביקורתית: העלילה, הלשון, והשיח הספרותי.
Original languageHebrew
Title of host publicationמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית (קובץ בעריכת אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pagesכרך א', 193-220
ISBN (Print)9652262242
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Influence (Literary, artistic, etc.)

Cite this