כוחות צבא מבקרים (Forces Visiting) :מעמדם בדין הישראלי ובדין הבין-לאומי

Translated title of the contribution: Visiting Forces: Their Status in Israeli and International Law

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שים האחרוות שיתוף הפעולה שבין צה"ל לצבאות זרים הולך וגובר. חלק כבד משיתוף
פעולה זה מתרחש כאשר כוחות אלה מצאים בישראל (להלן: כוחות מבקרים). במאמר זה
יידוו הדיים המהווים את הבסיס המשפטי להסדרת שהותם ופעילותם של כוחות מבקרים
בישראל, הן אלו שמקורם במשפט המקומי-ישראלי והן אלו שמקורם במשפט הבין-לאומי. דיון
שכזה דרש לא רק מפאת הצורך ההולך וגובר ביישום "דיי הכוחות המבקרים" בישראל, אלא
גם בשל היחס המשפטי שהועק לדיים אלו עד כה. הכתיבה המשפטית בישראל בושא דלה,
והפסיקה בישראל וטה להתעלם מ-"דיי הכוחות המבקרים" ולא להחילם גם במקרים בהם
החלה כזו דרשת. יתירה מכך, החיקוק העיקרי המסדיר את שהותם ואת פעילותם של כוחות
מבקרים בישראל איו ידוע ברבים. כפי שיראה המאמר, מדובר בחוק בריטי, שהוחל בארץ
בתקופת המדט, וותר תקף בישראל גם כיום.
Translated title of the contributionVisiting Forces: Their Status in Israeli and International Law
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-61
Number of pages61
Journalמחקרי משפט
Volume33
Issue number1
StatePublished - 2021

Cite this