כוונה במצוות במשנת הרמב"ם

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

השאלה אם מצוות צריכות כוונה שנויה במחלוקת בתלמוד, ונותרה שנויה במחלוקת אף בין הראשונים. נראה שקיימות שלוש אפשרויות להסביר את המונח "כוונה": א) עשיית מעשה תוך הבנת תוכנו, ב) כוונה לקיים את המצווה שיש באותו מעשה, אף אם המבצע אינו מבין את משמעות המעשה, ג) כוונת הלב למשמעות המעשה אותו עושים. בפסיקת הרמב"ם בנושא מתעוררת לכאורה בעיה מפני שיש מצוות בהן הוא פוסק שהן צריכות כוונה ויש מצוות שהוא פוסק שאינן צריכות כוונה. מטרת המאמר לברר ולבסס את דעת הרמב"ם בנדון. הדיון בדעת הרמב"ם בנושא ע"י נושאי כליו והמפרשים בדורינו מתבסס על דבריו במשנה תורה, שכאמור אינם מתפרשים דיים. במאמר זה נעשה שימוש בדברי הרמב"ם בשאר כתביו על מנת לברר את דעתו בנושא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)36-46
Number of pages11
Journalהמעין
Volume45
Issue number2
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Abraham ben Moses ben Maimon -- 1186-1237
  • Bible -- Esther
  • Intent (Jewish law)
  • Matzos
  • Mikveh
  • Shema
  • Shofar

Cite this