ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד (רב אדא בר אהבה, רב ששת ורב המנונא)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חקר הישיבה המקומית בבבל בתקופת התלמוד טרם זכה להתייחסות נרחבת במחקר, וטרם נעשה ניסיון לבחון באופן שיטתי עדויות מן הבבלי על אודות אמוראים מסוימים, שבאמצעותן ניתן יהיה לאשר את קיומם של מרכזי הוראה נוספים על אלה הידועים לנו מן הכרוניקה וההיסטוריוגרפיה של הגאונים. כמו כן, חלק ניכר מן המחקרים שעסקו בנושא זה מבוססים על מספר הנחות יסוד הראויות להיבחן מחדש, במיוחד לאור ההתקדמות שחלה בחקר המינוח התלמודי של הבבלי והיחסים ההיררכיים שבין אמוראי בבל. מאמר זה דן בשאלת קיומן של ישיבות מקומיות בבבל. הדיון מתמקד בארבעה אמוראים בבלים מן המחצית השנייה של המאה הג' ותחילת המאה הד' לסה"נ, שלכהונתם כראשי ישיבות מקומיות נמצאו עדויות רבות: רב אדא בר אהבה, רב שת, רב המנונא א' ורב המנונא ב'.
Original languageHebrew
Pages (from-to)447-471
Number of pages25
Journalציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
Volume70
Issue number4
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Amoraim
  • Jews -- Iraq
  • Jews -- Iraq -- Nehardea (Extinct city)
  • Jews -- Iraq -- Pumbedita (Extinct city)
  • Jews -- Iraq -- Sura
  • Talmud Bavli
  • Yeshivot -- Iraq -- Babylonia

Cite this