ירושלים במגילות קומראן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

שלוש גישות לירושלים ניתן למצוא במגילות הכיתתיות: א. כיצד יש לנהוג בירושלים הלכה למעשה, מפאת קדושתה. ב. חזונות ותקוות לירושלים שלעתיד לבוא. ג. ביקורת מושחזת על הנעשה בירושלים כאן ועכשיו, כשהעיר נשלטת על ידי יריבי ואויבי כתות קומראן, ובראשם הפרושים. כך או אחרת, עבור בני כתות קומראן ירושלים היא עיר הקודש, ונראה שלפחות חלק מן החברים יצאו מן העיר והצטרפו לכת (ברית דמשק כ 22). ניתן לומר כי מחברי הכתבים שיידונו להלן הם ירושלמים, אם במוצאם, ואם בהוויתם, כמי שרואים חשיבות רבה בהתנהגות ההלכתית והמוסרית של תושבי העיר ובאיה, ואף תולים בעיר תקוות רבות לימות הגאולה העתידים לבוא בקרוב.
Original languageHebrew
Title of host publicationירושלים
Subtitle of host publicationמראשיתה ועד הכיבוש העות'מאני
Editorsאברהם פאוסט, אייל ברוך, יהושע שוורץ
Place of Publicationרמת-גן
Publisherמרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים אוניברסיטת בר אילן
Pages139-143
Number of pages5
ISBN (Print)9789657234201
StatePublished - 1 Jan 2017

Keywords

 • איסיים.
 • כיתות ביהדות.
 • אחרית הימים.
 • מגילות מדבר יהודה.
 • ירושלים (יישוב עירוני)
 • היסטוריה
 • תקופת בית שני.

IHP Publications

 • ihp
 • Dead Sea scrolls
 • Eschatology, Jewish
 • Essenes
 • Jerusalem (Israel) -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Jewish sects
 • אחרית הימים
 • איסיים
 • ירושלים (יישוב עירוני) -- היסטוריה -- תקופת בית שני
 • כיתות ביהדות
 • מגילות מדבר יהודה

Cite this