יצירת הגוש ההתיישבותי הדרומי של הקיבוץ הדתי, 1943‑1947: פרק בהיאחזותו של הקיבוץ-הדתי בספר ארץ-ישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)202-225
JournalIyunim Bitkumat Israel
Volume6
StatePublished - 1996

Cite this