יעילות הטיפול הקבוצתי בעברייני מין כלואים במסגרת החטיבה לפסיכיאטריה משפטית (מב"ן)

הילה לוי, יעל אידיסיס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר עברייני המין הכלואים, ובד בבד עולה הדרישה לטפל בהם לשם הפחתת מסוכנותם המינית . כמענה לכך מיושמת גישה שמשלבת ענישה וטיפול . מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את היעילות של טיפול במסגרת קבוצה ייעודית לעברייני מין בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית (מב"ן) , שכן עד כה לא נחקר נושא זה . לצורך המחקר נדגמה באופן רנדומלי קבוצה טיפולית, שבה החלו להשתתף 13 עברייני מין כלואים, מהם 11 השלימו את הטיפול, שנמשך כשנתיים . על בסיס ניתוח תוכן של דוחות טיפול והערכות מסוכנות של המשתתפים לפני הטיפול, במהלכו ולאחריו, נבחנו שינויים בעמדותיהם ובתפיסותיהם של עברייני המין המטופלים בנוגע למדדים הבאים : קבלת אחריות, זיהוי מצבי סיכון עתידיים, קשרים בין-אישיים, אמפתיה, תפיסת מיניות והתמודדות במצבי לחץ . נמצא כי בקרב רוב המשתתפים חל שינוי לפחות במדד אחד . תהליך הטיפול השפיע באופן משמעותי יותר על תפיסותיהם ועמדותיהם של כמה מהמשתתפים במדד "קשרים בין-אישיים" . אצל מספר קטן יותר של מטופלים, בעקבות הטיפול חל שינוי גם במדדים "זיהוי מצבי סיכון" ו"תפיסת מיניות" . הרחבת תוכני הטיפול במב"ן והתמקדות במדדים נוספים עשויות לתרום למיקוד טוב יותר של תוכני הטיפול והתאמתם לאוכלוסיית עברייני המין, וייתכן שבעקבות זאת, גם להפחתת רצידיביזם . נדונה החשיבות של שילוב מודל ה-RNR עם מודל החיים הטובים (GLM) בטיפול בעברייני מין, שעשוי לתרום להכחדתן של התנהגויות שליליות עודפות ופיתוח התנהגויות חיוביות חסרות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationשיקום עוברי חוק: תיאוריה ויישום (קובץ בעריכת אתי אלישע, ענת זליג, אורי תימור)
Place of Publicationאשקלון
Publisherהמכללה האקדמית אשקלון
Pages347-378
Number of pages32
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Group psychotherapy
  • Prisoners
  • Psychiatry
  • Recidivism
  • Sex offenders

Cite this