יסודות תורת המשמעות : סמנטיקה ופרגמטיקה

Translated title of the contribution: Introduction to the Theory of Meaning: : Semantic and Pragmatics

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"שני ענפיה של תורת המשמעות, הסמנטיקה והפרגמטיקה, נדונים בספר זה בהרחבה. לפני הקוראים מוצגות הסוגיות העיקריות בתחום המשמעות שעסקו בהן הבלשנים במאה השנים האחרונות. בפרקיו השונים של הספר נדונות גישות ותיאוריות שהתפתחו מאז הולדתה של הבלשנות המודרנית בראשית המאה ה-20 ועד לפריחתם של המדעים הקוגניטיביים במאה ה-21. כולן רלוונטיות למחקר המדעי בתחום הלשון עד ימינו, והן מאירות את שאלת המשמעות והשימוש בשפה מכיוונים שונים. כרך א מתמקד במערכת הלשונית כמערכת של סימנים הנושאים משמעות ובבעיות הקשורות ביחסים בין הסימן הלשוני לבין מה שהוא מייצג. מוצגות גישות מבניות לשאלת המשמעות וכן היבטים דיאכרוניים, כגון מעתקי משמעות והשפעות חיצוניות על אוצר המילים. הדיונים מלווים בשפע דוגמות מן העברית על כל רבדיה". -- מהמעטפת האחורית.
Translated title of the contributionIntroduction to the Theory of Meaning: : Semantic and Pragmatics
Original languageHebrew
Place of Publicationרעננה
PublisherOpen University Press
Number of pages626
ISBN (Print)9789650614379 (Vol. 1), 9789650614386 (Vol. 2)
StatePublished - 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Introduction to the Theory of Meaning: : Semantic and Pragmatics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this