ילדי נישואי תערובת - בין המשפט העברי למשפט הרומי: "למשפחֹתם לבית אבֹתם"

ר. קצוף

Research output: Contribution to journalArticle

Cite this