ייחודו ומקומו של הסיפור "במצולות" במחזור אגדות פולין של ש"י עגנון

הלל ויס, בר בוריס קוטלרמן, אברהם יוסף

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

עגנון לא ראה כנראה את הסיפור "במצולות" כחלק מסיפורי פולין, שכן בראשית ההתפתחות של קובץ פולין הסיפור "במצולות" כבר נכתב, ועגנון לא שילבו נוסח הראשון של קובץ "אגדות פולין" שנתפרסם ב-1920. רק במהדורה הבאה של סיפורי פולין שיצאה ב-1925 שולב הסיפור. מדוע? בסיפור "במצולות" עגנון מנבא או מדגים, שלא מדעת, את אחרית יהודי אירופה, שהייתה צפויה מראשית ימי הקיום היהודי בפולין. לפי תפיסתו, ראשית יישוב היהודים בפולין קשור בפליטי גזרות שו"מ, תחילת מסעי הצלב הראשון במאה האחת עשרה-שתים עשרה (1096) ועד אחריתם הבלתי נמנעת של היהודים באירופה בתקופת השואה. הפורענויות שעגנון נדרש אליהן בסיפורי פולין עיקרן בהקשר גזרות 1648-1649, אבל הן כולן חלק מגלגל החוזר לפחות מאז מסעי הצלב. בסיפור "במצולות" מצביע עגנון על החוקיות ההכרחית שבריתמוס יחסי הגויים והיהודים, הנובעת מעצם היות ישראל בגולה.
Original languageHebrew
Title of host publicationמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית (קובץ בעריכת אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pagesכרך ב', 295-324
ISBN (Print)9652262242
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp

Cite this