ייהוד חיפה בתקופת המנדט הבריטי: הממד המוניציפלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ההכרה בחשיבותה של חיפה לאינטרס הלאומי היהודי גברה בד בבד עם התפתחות העיר. לאור זאת פעלה המנהיגות היהודית לחזק את ההתיישבות בחיפה. המטרה המרכזית היתה להשיג רוב יהודי בעיר ולחזק את כוחו במרחב העירוני. מאמר זה בוחן היבט נוסף של פעולות הקהילה היהודית בתחום המוניציפלי. הוא מראה כי במישור זה צברה הקהילה שורה של הישגים שהועילו מאוד להתפתחות היישוב היהודי. הקהילה היהודית בחיפה השכילה לטפח את שיתוף הפעולה עם מועצת העירייה לאורך כל תקופת המאורעות ועד לסיום תקופת המנדט, למרות הקושי של היות חיפה עיר מעורבת. שיתוף פעולה זה עזר להשפיע על מועצת העירייה לתמוך באינטרסים חיוניים של הקהילה היהודית. המאמר מביא כדוגמה שני דפוסי פעולה שננקטו על ידי נציגי הציבור היהודי: האחד מימוש תכניות מוניציפליות ובייחוד כאלה שנועדו לחזק את שכונות הדר הכרמל והר הכרמל במהלך שנות השלושים. השני, שבוצע בעיקר בשנות הארבעים, היה לשמר בידי הקהילה היהודית את האוטונומיה בנושא אספקת המים, מערכת ששרתה חלק גדול של תושבי העיר (מתוך המאמר). כולל מפה : איור 3 : תוואי כביש הדר הכרמל-הר הכרמל בחיפה-מחצית השנייה של שנות ה - 30 -- איור 11 : חיפה ושכונותיה בשנות ה-40. כולל תמונות
Original languageHebrew
Pages (from-to)77-96
Number of pages20
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume73-74
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • Carmel, Mount (Israel)
 • Communities
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Eretz Israel -- Politics and government
 • Hadar Hakarmel (Haifa, Israel)
 • Haifa (Israel)
 • Haifa (Israel) -- History
 • Haifa (Israel) -- Population
 • Jewish-Arab relations
 • Local government
 • Neighborhoods -- Israel -- Haifa
 • Water-supply

Cite this