יחס הקק"ל ומנהל (רשות) מקרקעי ישראל להחכרת קרקעות קק"ל ללא יהודים: הלכה ומעשה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר שם לו למטרה לבחון שלוש סוגיות שנגזרות מהאיסור אשר הטילה על עצמה קק"ל בחוקתה שלא להחכיר קרקעות ללא יהודים: הסוגייה הראשונה - האם חוקה זו של קק"ל נשמרה בתקופת היישוב או שמא שלא כתפיסה המקובלת, על רקע מציאויות חדשות שהייתה קק"ל מחוייבת להתמודד עמן. באותה תקופה נבקעו בקיעים בתקנות המגבילות העברת זכויות ללא יהודים; הסוגייה השנייה - לברר כיצד התמודדה קק"ל במעבר מיישוב למדינה עם אתגר איסור ההחכרה ללא יהודים כאשר אלו הם אזרחיה; והסוגייה השלישית היא שאלת שמירת חוקת קק"ל מרגע העברת ניהול קרקעותיה למנהל מקרקעי ישראל - וכיום רשות מקרקעי ישראל - משנת 1960 עד היום. המאמר מתבסס על מקורות שנמצאים בארכיונה של קק"ל, השמור בארכיון הציוני המרכזי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)197-215
Number of pages19
Journalעיונים בתקומת ישראל
Volume27
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Discrimination
  • Eretz Israel -- History
  • Israel -- History
  • Land tenure -- Israel
  • Minhal meḳarḳeʻe Yiśraʼel
  • Minorities
  • Ḳeren ḳayemet le-Yiśraʼel

Cite this