יחסם ההדדי של עדי הנוסח התימניים למסכת סוכה (בבלי)

רבין שושטרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מסורת הנוסח התימנית מיוצגת במסכת סוכה של התלמוד הבבלי בשני כתבי יד שלמים ובשלושה קטעים. במאמר זה נבחנו קשרי ההעתקה שבין העדים התימניים הללו. הבדיקה מלמדת שהעדים התימניים יונקים ממקור משותף. מסקנה זו מתבססת בעיקר על טעויות משותפות רבות שנמצאו בעדים התימניים ומעידות על קשרי העתקה ביניהם, שכן הדרך היחידה להסביר הימצאותן של טעויות משותפות רבות כל־כך בכתבי יד היא תלייתם בקיום קשרי העתקה ביניהם. אישור נוסף לקביעה טמון בלשונות פירוש משותפים ששולבו בגוף הטקסט. בדיקת מסורת הנוסח של העדים איננה מפריכה את הקביעה הנ"ל ועולה ממנה שמסורת הנוסח המשתקפת מהם כמעט זהה וסופריהם לא השתמשו בכמה טפסים. על אף שניתן לקבוע שיש קשרי העתקה בין העדים, מכל מקום אפשר להוכיח שהעדים לא הועתקו זה מזה אלא מאב־טיפוס משותף. מסקנה זו עולה מבדיקת מסורת הנוסח, לשונות הפירוש, דרך הבאת המקורות התנאיים וטעויות הסופר. איסוף הנתונים מכל הקטגוריות הללו מוכיח שהעדים התימניים השלמים לא הועתקו זה מזה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)195-242
Number of pages48
Journalאוקימתא
Volume1
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Jews -- Yemen (Republic)
  • Manuscripts -- Editing
  • Talmud Bavli -- Sukkah

Cite this