ידע, רגשות ועמדות של נוער במצבי סיכון כלפי השואה: שינויים בעקבות המסע לפולין

Translated title of the contribution: Knowledge, emotions and attitudes of at-risk youth towards the Holocaust: Changes following the Journey to Poland

L Jakobi-Zilberberg, S Romi

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  מחקר זה בדק את השפעתם של מסעות נוער לפולין על בני נוער במצבי סיכון. מסעות אלה הם מן האירועים המרכזיים במערכת החינוך בישראל בנושא הוראת השואה. התלמידים היוצאים למשלחות הם בני 16—18, בדרך כלל תלמידי כיתות יא—יב, וביניהם גם בני נוער במצבי סיכון. הנערים והנערות היוצאים למסע עושים כך מתוך בחירה ואף נושאים בעלות המסע. תכנית הנסיעה כוללת הכנה לימודית מפורטת ומקיפה לפני היציאה למסע. במחקר הנוכחי נבדקו שתי קבוצות של נוער בסיכון לפני המסע ואחריו, כדי לבחון את השפעת המסע על ידע השואה ועל רגשות ועמדות כלפיה. מן הממצאים עולה כי העניין שנוצר בקרב קבוצת המחקר לפני היציאה למסע וכן הכנת הקבוצה, ולא רק המסע עצמו כפי ששוער, הם שאפשרו את רכישת הידע הגבוהה בנושא השואה יחסית לקבוצת ההשוואה. כמו כן נמצא שעצמת הרגשות בקבוצת המחקר שיצאה למסע הייתה גבוהה משל קבוצת ההשוואה. במחקר נמצאו שינויים בעמדות ובערכים אצל קבוצת המחקר יחסית לקבוצת ההשוואה, והם יפורטו במאמר. כמו כן יידונו המשמעויות למסעות אלו בקרב נוער במצבי סיכון. This study examined the influence of the journey to Poland on youth at risk. These trips are significant events of the Education System in Israel concerning education on the Holocaust. The students participating in the journey are youth ages 16—18, usually 11th and 12th graders. These youth voluntarily take part in the journey and also bear the costs of the journey. The journey includes a comprehensive scholastic preparatory program before the trip and a summarizing activity after returning to Israel. This study examined two groups of youth at risk, participants and non-participants, before and after the journey, in order to reveal the effect of the journey on their knowledge, emotions and attitudes toward the Holocaust. The findings pointed out that in contrast to our expectations as detailed in the study objectives and theoretical background, the interest expressed by the youth was not only a result of the Journey itself, but the preparatory sessions also assisted in enabling the accumulation of knowledge toward the Holocaust. Furthermore, the extent of emotions expressed by the youth who participated in the Journey was greater than those who did not join the Journey. Changes were found in attitudes and the values of the study group in comparison to the youth at risk who did not participate in the Journey, as detailed in the study findings. Significance and implications of the participation of youth at risk in the Journey to Poland is discussed.
  Translated title of the contributionKnowledge, emotions and attitudes of at-risk youth towards the Holocaust: Changes following the Journey to Poland
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)83-108
  JournalMIFGASH: Journal of Social-Educational Work
  Volume30
  StatePublished - 2009

  Cite this