ידידי כזב בעברית החדשה וביידיש החדשה

צבי סדן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש לתאר לראשונה את התופעה הסינכרונית הנקראת 'ידידי כזב' בעברית החדשה ו(במרכיב העברי) ביידיש החדשה. ידידי כזב הם זוג (או קבוצת) מילים, שיש להן מסמן זהה, או במישור הגרפי או במישור הפונטי או בשניהם, בשתי שפות (או יותר), אך יש להן מסומנים שונים באופן מלא או חלקי. ייתכן שלידידי כזב יש מוצא משותף נקראים 'ידידי כזב אטימולוגיים', ואילו אלה בלי מוצא משותף נקראים 'ידידי כזב מקריים'. מאמר זה מתרכז בידידי כזב אטימולוגיים בעברית החדשה וביידיש החדשה, שמוצאם עברי, ועוסק בשתי הסוגיות הבאות: 1) מה המסומן הלא-משותף מבחינה סינכרונית; 2) מה הסיבות האפשריות להיווצרות ידידי כזב אטימולוגיים מבחינה דיאכרונית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים:
Subtitle of host publicationמוגשים לאורה (רודריג) שורצולד
Editorsמלכה מוצ'ניק, צבי סדן
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages307-319
ISBN (Print)9789655402803
StatePublished - 2012

Bibliographical note

מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים (קובץ בעריכת מלכה מוצ'ניק וצבי סדן). ירושלים: כרמל, 2012, עמ' 307-319

Keywords

  • השפעות לשוניות ; יסודות עבריים בשפות יהודיות ; מעתק סמנטי ; סמנטיקה ; שפה עברית ; שפת יידיש

Cite this