טרנס-לאומיות יהודית בלבנט לפני מלחמת העולם השנייה

Research output: Other contributionpeer-review

Abstract

מפגש חמישי של פורום, "החברה בישראל: פרספקטיבה היסטורית-השוואתית", בראשות ד"ר אורי כהן, אוניברסיטת תל אביב
Original languageAmerican English
Media of outputDepartmental Seminar/Colloquium
Place of PublicationTel Aviv University; Education
StatePublished - 2018

Cite this