טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואליות בסביבת למידה מתוקשבת

גולן כרמי, דן בוכניק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר כלל 285 סטודנטים לתואר ראשון ושני במחלקות לימודי מידע ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. במסגרת המחקר נבדקו קורסים א-סינכרוניים וסינכרוניים המועברים בצורה מלאה ברשת באמצעות מערכת High Learn הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שלושה שאלונים, והאיכותיים באמצעות ראיונות מובנים עם קבוצה של 14 סטודנטים מכלל מדגם המחקר. תוצאות המחקר מראות כי קיימת השפעה סטטיסטית מובהקת של הלמידה בסביבה מתוקשבת על טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואליות בכל שבעת המדדים של נטיות החשיבה. השפעה זו ניכרת במרבית המאפיינים של הסטודנטים ובחלק גדול של המרכיבים הפדגוגיים והיישומים הטכנולוגיים בקורסים המתוקשבים, בדרגות עוצמה חיוביות שונות על כל שבע נטיות החשיבה. מסקנות המחקר מראות, כי למידה בסביבה מתוקשבת ברשת תורמת לטיוב נטיות של החשיבה, ובכך מקדמת דפוסי חשיבה והתנהגות אינטלקטואליים. (מתוך המאמר). מחקר זה, אשר הנו ראשון מסוגו, בא לבחון את הקשר בין למידה בקורסים אקדמיים המועברים בסביבה מתוקשבת ברשת האינטרנט לבין טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואליות (שבעה סוגי נטיות). במסגרת זו ביקשנו לבדוק את השינויים שחלים בנטיות החשיבה של הלומד בעקבות למידה בסביבה מתוקשבת; לעמוד על המאפיינים האישיים של הלומדים המשפיעים על נטיות החשיבה בלמידה ברשת; לבחון את האמצעים הטכנולוגיים המשפיעים על נטיות החשיבה בקורסים מתוקשבים; ולברר מהם המרכיבים הפדגוגיים והתהליכים הדידקטיים המשפיעים על נטיות החשיבה של הסטודנט המקוון מבחינה אינטלקטואלית.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages119-128
Number of pages10
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Cognitive styles
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Thought and thinking

Cite this