חשיבה אפיסטמולוגית, הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה בסביבות לימוד טכנולוגיות בקרב פרחי הוראה פוסטר אקדמי

Translated title of the contribution: Preparing Pre-service Teachers for Sophisticated Epistemic Thinking, Self-Regulated Learning and Teaching in Technological Learning Environment

ברכה קרמרסקי, מרי גוטמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Preparing Pre-service Teachers for Sophisticated Epistemic Thinking, Self-Regulated Learning and Teaching in Technological Learning Environment'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Keyphrases

Psychology