חקר הציונות לנוכח השואה: בעיות, פולמוסים ומונחי יסוד

דן מכמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בפולמוס, שצבר בשנים האחרונות תאוצה רבה, על יחסה של התנועה הציונית לשואת יהודי אירופה. מחבר המאמר מתפלמס במאמרו עם 'ההיסטוריונים החדשים' וטוען כי הם אינם מודעים כלל לרב-גוניות המחקר העוסק בסוגיה זאת. הם עוסקים אך ורק באותם היבטים הנוחים להם, אך מתייחסים אליהם כאילו הם חזות המחקר כולו ולא קטע ממנו. לדוגמה, הם מתייחסים לתפיסתו של יהודה באואר, הרואה בשואה ובשארית הפליטה את הגורמים המרכזיים שהביאו להקמתה של מדינת ישראל, כאל 'אקסיומה', תוך שהם מתעלמים ממבקרי גישתו, המסתמכים על תיעוד היסטורי ענף. מחבר המאמר מגדיר התעלמות זאת כ'מניפולטיביות לעילא', המצביעה על מגמתיות רבה. בהמשך מאמרו עוסק מחבר המאמר בטענה הפוסט-ציונית כי 'הציונים היו מוכנים לעסוק בהצלה רק במידה שזו נועדה להביא יהודים לארץ ישראל ועל השימוש בשארית הפליטה כמנוף לאינטרסים הציוניים'. לדעתו, מקורה של ביקורת זאת בעובדה, שהם דוחים על הסף את התפיסה הציונית שראתה בעצם בניית היישוב ובחיזוקו פעולת הצלה, וכן בחוסר יכולתם להבחין כראוי בין שיפוט לבין שיפוט בדיעבד. חוסר יכולתם, או חוסר רצונם, לערוך אבחנות היסטוריות ומושגיות מדויקות בא לידי ביטוי גם ביחסם למושגים שונים ולשינויים שחלו במשמעותם. למשל, הם משתמשים במושג 'שואה' גם כשהם דנים בשנות השלושים, אך ביחס לתקופה זאת הכוונה איננה להשמדה פיסית, כפי שבאה לידי ביטוי בשנות הארבעים. לכן , ההאשמה כאילו הציונים, למרות שצפו את השואה, לא העמידו את נושא ההצלה הפיסית בראש סדר העדיפויות שלהם ואף הפקירו יהודים במתכוון ומתוך שיקולים פוליטיים, מתעלמת ממורכבות המציאות וממורכבות המילים והמושגים המבטאים אותה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבין חזון לרוויזיה (קובץ בעריכת יחיעם ויץ)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages145-169
Number of pages25
ISBN (Print)9652271187
StatePublished - 1997

IHP Publications

  • ihp
  • Debates and debating
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Zionism
  • Zionism -- Historiography

Cite this