חקר האישה, המגדר, והמשפחה בתקופת השואה: התפתחותה של דיסציפלינה היסטורית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה יעסוק בארבעה גלי פרסומים העוסקים בנושאים של חקר האישה, המגדר והמשפחה בתקופת השואה אשר ראו אור במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים ועד לכתיבת שורות אלו. טענת המחברת היא שהופעתו של כל אחד מגלי הפרסומים הייתה קשורה במספר גורמים, אשר השפיעו על עיתוי הופעת הגל ותוכן הפרסומים שהופיעו בו. גורמים אלה כללו אירועים ציבוריים, תמורות פוליטיות מחקריות ומצבם האישי של הניצולים. זאת ועוד, לפרסומים אשר הופיעו בתוך כל גל היו לעיתים מכנים משותפים באשר לנושאיהם וגם אלה הושפעו, מהגורמים שנמנו לעיל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationנשים ומשפחה בשואה (קובץ בעריכת אסתר הרצוג)
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוצר המשפט
Pages1-26
Number of pages26
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Families
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
  • Jewish women in the Holocaust
  • Sex

Cite this