"חלופה משפטית וחזון חברתי": היבטים דיוניים בהתנהלות בתי הדין לממונות

Translated title of the contribution: "Legal alternative and social vision: procedural aspects in the private rabbinical courts for monetary cases

עמיחי רדזינר, צבי דורות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי במספרם של בתי הדין ההלכתיים הפרטיים העוסקים בדיני ממונות. מגמה זו אינה פוסחת על הציבור הציוני-דתי, אשר בחינת סדרי הדין של בתי הדין המזוהים עמו, ובמיוחד אלה המשתייכים לרשת ארץ חמדה- גזית, תעמוד במוקד מאמר זה.עיון במסמכים שונים מלמד כי מגמה מרכזית בפעילות בתי הדין היא מיצובם כחלופה יעילה ומקצועית לבתי המשפט האזרחיים, מתוך הבנה כי מתדיינים פוטנציאליים רבים אינם מוטרדים במיוחד מעצם איסור הפנייה לערכאות. כך, למשל, בתי דין שונים מבינים כי לשם הצגתם כמוסדות שיפוט ראויים ומודרניים עליהם לפרסם את פסיקתם וכן לעצב ולפרסם סדרי דין קבועים בשפה המובנת לכל.המאמר הוא מחקר חלוצי, בכך שהוא עוסק בהיבטים המשפטיים בפעולת בתי הדין לממונות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות בתחומי המשפט הדיוני ובעיון נרחב בפסקי דין שיצאו מהמערכת הנחקרת. בכך הוא מבקש להניח תשתית משפטית-עיונית ראשונית, שיהא בה לא רק כדי לנתח את מאפייני פעילותו של מוסד שיפוטי זה, אלא גם את הדרכים שבהן מבקשים ראשיו לשוות לו מעמד חלופי לזה של בתי המשפט האזרחיים. לטענת מחברי המאמר, תחום סדרי הדין הינו "חלון הראווה" של בתי הדין דנן ויש לו משמעות רבה בניסיון למשוך אליהם מתדיינים.המאמר יבחן את ההיבטים הדיוניים והמוסדיים הרווחים בבתי הדין ויעמוד על תפקידו של הדיין בהליך השיפוטי, סדרי הדין הנהוגים בבית הדין, עילות- סף והיבטים בדיני הראיות וקבלת עדויות. נוסף על כך, ייבחנו היבטים מוסדיים המאפיינים את פעילותו של בית הדין,וזאת מתוך עיון בסוגיית התקדים ויחסם של הדיינים לבתי המשפט האזרחיים, כפי שזה משתקף מפסיקותיהם. מטרת המאמר היא ללבן את העקרונות המנחים את בתי הדין בהכרעותיהם, ומתוכם נבקש ללמוד על הדרך שבה פועלים הדיינים למצֵב את בתי הדיןכמוסדות שיפוט חלופיים לבתי המשפט האזרחיים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contribution"Legal alternative and social vision: procedural aspects in the private rabbinical courts for monetary cases
Original languageHebrew
Pages (from-to)533-591
Number of pages59
Journalמחקרי משפט
Volumeלג
Issue number2
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • בתי דין לממונות
 • דיני ממונות
 • Money (Jewish law)
 • בתי דין רבניים
 • Rabbinical courts
 • בתי דין רבניים -- סמכות שיפוט
 • משפט עברי
 • Jewish law
 • סדר דין
 • Conduct of court proceedings
 • משפט ואתיקה
 • Law and ethics
 • אתיקה מקצועית
 • Professional ethics
 • דיינים
 • Judges (Jewish law)
 • סופיות הדיון
 • התיישנות (משפט)
 • Prescription (Law)
 • דיני ראיות
 • Evidence (Law)
 • עדות (משפט)
 • Witnesses
 • פסיקה (משפט)
 • Judgments
 • משפט אזרחי
 • Civil law

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Commercial law (Jewish law)
 • Rabbinical courts -- Israel
 • Procedure (Law) -- Israel
 • Money (Jewish law)

Cite this