חיים בצל איום ביטחוני מתמשך : עמדות, השפעות והשלכות על חיי מתבגרים

יפעת בן דוד, שלמה רומי

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  במאמר זה נבחנות עמדות, השפעות והשלכות על חיי מתבגרים החיים בצל איום ביטחוני מתמשך. המחקר התמקד בתלמידי שכבת י"ב, קבוצה שבשל גילה נחשפה זמן רב יותר לאיום ממושך מאשר תלמידים אחרים בשכבות אחרות, כולם מיועדים לגיוס צבאי בעתיד הקרוב וכבר בעלי נקודות השקה לעולם המבוגרים. המשתתפים הם מתבגרים, שנטלו חלק בשתי קבוצות מיקוד בבית ספר באזור החשוף לאיום ביטחוני באופן מתמשך. במסגרת קבוצות המיקוד התבקשו המתבגרים להביע את עמדותיהם בנוגע להשפעות האיום הביטחוני, לחוויות הילדות בצל איום ביטחוני, להשפעה על עמדות וציפיות אישיות, לפנייה למקורות תמיכה, להשפעת המדיה וכן להביע תחושות אישיות. ניתוח התוכן היה בן ארבעה שלבים ונערכה בדיקת תוקף תוכן. מניתוח התוכן עלו שבע קטגוריות וקטגוריית גרעין אחת; פחד ודאגה ביום-יום, ואפילו בתקופות של רגיעה ביטחונית. קטגוריה זו כקטגוריית גרעין ממחישה פן משמעותי בפגיעה ברווחתם הנפשית של המתבגרים, כפי שעלה גם בממצאי המחקר הקודם. זאת ועוד, קטגוריית תמיכה משפחתית כגורם מסייע להתמודדות עם השפעות האיום הביטחוני מאשררת את ממצאי המחקר הקודם ומוסיפה חידוש באשר לחשיבות של תמיכה מקבוצת השווים. חידוש נוסף מתייחס לקטגוריות שעלו מתוך השיח ולא קיבלו ביטוי במחקר הקודם. לדוגמה: עמדות בנושאים פוליטיים וצבאיים והתבגרות מהירה. לבסוף דן המחקר הנוכחי בתוצאות ניתוח התוכן ובמשמעותן ביחס למענים הטיפוליים הנדרשים. (מתוך המאמר)
  Original languageHebrew
  Title of host publicationאתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב-תחומי (קובץ בעריכת דנה אייזנקוט, ראובן חיראק ושלומי דורון)
  Place of Publicationחיפה
  Publisherפרדס הוצאה לאור
  Pages159-178
  Number of pages20
  ISBN (Print)9781618387585
  StatePublished - 2021

  IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Adolescent psychology
  • Attitude (Psychology)
  • Impact
  • Threats
  • Threats of violence

  Cite this