חיים במקצוע או מקצוע לחיים? : המחויבות למקצוע של עובדים סוציאליים בתחילת הקריירה: [מתוך המדור: מן המחקר]

עמית צריקר

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המחויבות למקצוע בכלל, ולמקצוע העבודה הסוציאלית בפרט, מגלמת בתוכה אמונה וקבלה של ערכי המקצוע ושל מטרותיו. המחויבות למקצוע בעבודה סוציאלית קשורה לאפקטיביות העבודה של עו"סים ומזוהה כגורם מניע להישארותם בתפקידם ולשביעות רצונם בעבודתם. בפרופסיה כמו עבודה סוציאלית, המבקשת לסייע - בין השאר - לאוכלוסיות המתמודדות עם הדרה חברתית, מחויבות זו חשובה במיוחד. המחקר הנוכחי בחן את המחויבות למקצוע בקרב עו"סים בשנתיים הראשונות לעבודתם בשדה, שכן בשנתיים אלו מתגבשת הזהות המקצועית ובהן גם מקבלים העובדים החלטה קריטית אם להישאר במקצועם או לתור אחר הכשרה מקצועית חלופית. המחקר כלל 164 עו"סים מכל רחבי הארץ, בשנתיים הראשונות לעבודתם בשדה. שיטת המחקר הייתה כמותנית והתבססה על שאלון שהורכב מארבעה חלקים. הממצאים העידו כי המחויבות למקצוע נקשרה באופן שלילי לעמימות התפקיד, ושהיו הבדלים במחויבות למקצוע בהתאם למגזר הארגוני שהעו"סים עובדים בו. עם זאת, לא נמצא קשר בין המחויבות למקצוע לבין סגנון ההתקשרות של העובדים. בסיום המאמר, דנו בממצאים ובחנו את השלכותיהם על הפרקטיקה ועל המחקר. ההשלכות הפרקטיות העיקריות הן שחשוב להפיג את העמימות בתחילת דרכם המקצועית של העובדים הסוציאליים, וכן שראוי לבחון דרכים להפחתת הבירוקרטיה האופיינית למקצוע. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)12-18
Number of pages7
Journalמידעו"ס
Volume86
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Attachment behavior
  • Organizational commitment
  • Social workers

Cite this