חיוב שומר חינם בפשיעה מנלן?

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

המאמר מנסה להתחקות אחר המקור לחיובו של שומר חינם בפשיעה. המחבר עומד על הקשיים שבפסוק "על כל דבר פשע" (שמות כב, ח) ומיישב את הקושי ב"טוען טענת גנב או נאבד". המחבר מראה את חוסר ההכרח להגדיר את רשלנות השומר כגרמא, שכן הפוסקים לא מצאו לנכון לעשות כן. זאת ועוד, ההגיון הסביר שבסברה שמאחורי החיוב של שומר חינם בפשיעה, מחזק את דעתו לראות בסברה זו של אי מילוי השומר את חובתו כלפי הבעלים שסמכו עליו, כגורם המחייבו לשאת באחריות בתור שומר חינם שפשע. סברה זו מהווה את היסוד של תקנת חכמים לחייב את השומר חינם שפשע.
Original languageHebrew
Pages (from-to)קלד-קמא
Journalסיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות
Volumeקמ"א
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Legislation (Jewish law)
  • Liability (Law)
  • Negligence
  • Watchmen (Jewish law)

Cite this