חולמים ומתרגמים: ראשית התרגום לקולנוע בארץ-ישראל

רחל ויסברוד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק ברגע ההיסטורי שבו החלו לצרוך לספק תרגום קולנועי, ובוחן מחדש את הקשר בין אופי המשטר והתרבות לבין הבחירה בשיטת התרגום, תוך בירור השאלות: האם מדובר בדיכוטומיה פשוטה בין משטרים טוטליטריים וסובלניים, ובין תרבויות מסוגרות לכאלה המתאפיינות בפתיחות? האם תמיד יש קשר בין המשטר לשפה שאותה רוצים לקדם? והאם שיטת התרגום מוכתבת בהכרח מלמעלה או עשויה לצמוח גם מלמטה?
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה (קובץ בעריכת רינה בן שחר וניצה בן ארי)
Editorsרינה בן-שחר, ניצה בן-ארי
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages 159-176
Volumeכרך ז'
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Motion pictures -- Israel
  • קולנוע ישראלי
  • תרגום סרטים

DanaCode

  • danacode

Cite this