חובת העיון השכלי לפי בחיי אבן פקודה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בתקופתו של בחיי אבן פקודה נושא חובת העיון השכלי כבר היה מפותח מאוד בכתבי האסכולות התיאולוגיות השונות באסלאם, במעתזלה, באשעריה ובמאתרידיה. גם רס"ג דן בסוגיה זו תוך כדי התמודדות עם הגישות השונות באסלאם ויצירת עמדה מקורית. המאמר בודק את גישתו של בחיי לחובת העיון השכלי ככלי לרכישת אמונה ולחיים דתיים אמיתיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationעיונים בתרבות הערבית-היהודית (קובץ בעריכת יורם ארדר, חגי בן שמאי, אהרן דותן ומרדכי עקיבא פרידמן)
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, תשע"ד 2014
Pages71-80
Number of pages10
ISBN (Print)9789657456064
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • בחיי בן יוסף אבן פקודה -- חובות הלבבות
  • Baḥya ben Joseph ibn Paḳuda -- active 11th century -- Hidāyah ilá farāʼiḍ al-qulūb
  • תיאולוגיה מוסלמית
  • Islam -- Theology
  • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
  • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
  • שכליות
  • Rationality

Cite this