זכאות משפטית לסובסידיות וחוק מס ערך מוסף

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

זה כעשור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק סובסידיות למעונות יום עבור נשים שהן אימהות לילדים השוהים במעונות אלה. הסובסידיות נועדו לסייע לאימהות ולעודד אותן להשתלב בשוק העבודה. בשני מקרים דומים שהגיעו לפתחה של מערכת בתי המשפט נשאלה השאלה, האם סובסידיה שמעניק משרד הרווחה למעונות אלה חייבת במס ערך מוסף. על שאלה מיוחדת וספציפית זו בדיני המס, ענו שופטי בתי המשפט המחוזיים בחיוב. הכרעה שיפוטית זו מוטלת בספק רב מבחינה משפטית, אף כי קשה להטיל ספק בכך שבאופן כללי היא ראויה תחת דיני מע"מ. מאמר זה אינו עוסק בדין המס הראוי ואינו דן בפן הנורמטיבי של דיני המיסים. מאמר זה מתמקד באופן הניתוח הפוזיטיבי של דיני המיסים ועושה שימוש בסכסוכים משפטיים אלה כמקרי בוחן. בשני מקרים אלה, הן הביסוס המשפטי והן הביסוס הכלכלי של הנמקות השופטים להכרעותיהם אינם מדויקים. בפרט, הרציונל הכלכלי העומד בבסיס ההכרעות המשפטיות לוקה. מטרת מאמר זה היא להדגים כיצד תיאוריה כלכלית וניתוח כלכלי עשויים לסייע במתן תוכן לדוקטרינות משפטיות - ובענייננו, בדיני המיסים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)א29 - א54
Journalמיסים: דו-ירחון לעניני מיסים
Volume35
Issue number3
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Business
 • Day care centers
 • Judgments
 • Judicial discretion
 • Law and economics
 • Subsidies
 • Tax deductions
 • Taxation -- Law and legislation
 • Value-added tax
 • Value-added tax -- Law and legislation -- Israel

Cite this