זיהויה של רמתים: בירת טופארכיה מן התקופה החשמונאית

Translated title of the contribution: The Identification of Ranathaim: A Capital of a Toparchy in the Hasmoneam Period

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

זיהויה של רמתים, הנזכרת כבירת טופארכיה בתקופה החשמונאית, הוא סוגיה בלתי פתורה במחקר הגיאוגרפי־היסטורי של ארץ ישראל. זיהוי אתר זה קשור במידה רבה לזיהוין המעורפל של הרמה־הרמתים צופים המקראית ושל ארימתיאה מן הברית החדשה. בהסתמך על ניתוח גיאוגרפי־מקראי הציעו יואל אליצור, ובעקבותיו איתן קליין וחזקי בצלאל, לזהות את הרמתים צופים באזור מערב הרי בית אל. האחרונים אף הציעו אתר ספציפי – ח’רבת א־שונה, אתר יישוב גדול מתקופת הברזל בסמוך לכפר דיר עמר. בהמשך להצעה זו, שמתייחסת לזיהוי האתר המקראי בלבד, ובהתבסס על מידע ארכיאולוגי עדכני, אבקש להציע לזהות גם את רמתים מימי הבית השני בח’רבת א־שונה ובסביבותיה. היעדר קשר פונטי בין השם הקדום לשמו הערבי של האתר המוצע עשוי להתברר על רקע קטיעת הרציפות היישובית באזור הרי בית אל. נתוני סקרים וחפירות שנערכו באזור בשנים האחרונות, וכן בחינת השתמרות שמות קדומים בהרי בית אל באונומסטיקון של אוסביוס, מאפשרים להציע שהגורם לכך הוא הפסקת ההתיישבות בתקופה הרומית המאוחרת. מאמר זה מדגים את חשיבותו של המחקר הגיאוגרפי והארכיאולוגי־מרחבי למחקר הגיאוגרפי־היסטורי, לאור אופייה המקוטע של תופעת השתמרות שמות מקומות קדומים ולאור מגבלות המחקר הארכיאולוגי (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe Identification of Ranathaim: A Capital of a Toparchy in the Hasmoneam Period
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-33
Number of pages29
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך ל
Issue number1
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Archaeological site location
  • Names, Geographical
  • זיהוי אתרים ארכיאולוגיים
  • חורבת אל-שונה
  • טופרכיות (האימפריה הרומית)
  • שמות גיאוגרפיים

Cite this