'ושמרת את המצות' - בגדרי לשמה

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  "לשמה" הוא דין רחב המופיע בכמה וכמה מצוות בתורה. המאמר מנסה לעמוד על כמה מהן בהלכות הכשר מצה. בהלכות הכשר המצה מצאנו מקור לצורך "לשמה" במסכת פסחים (ל"ה א): "חלות תודה ורקיקי נזיר - עשאן לעצמו אין יוצא בהן, עשאן למכור בשוק יוצאין בהן". המשנה עוסקת באדם שרוצה לצאת ידי חובה בחלות תודה או רקיקי נזיר, שמצד אופן עשייתן הן מצה לכל דבר, אך למרות זאת אינו יכול לצאת בהן ידי חובתו.
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)41-58
  Number of pages18
  Journalאבני משפט
  Volume17
  StatePublished - 2014

  Cite this