"ויתחלק העם לשתי מחלקות": התיקונים בדת בראשית המאה ה-19

נעמה יגר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לראשיתה של התנועה לתיקונים בדת בגרמניה, שהתמסדה בשנות ה-40 של המאה ה-19 והצליחה להתפשט מערבה עד ארה"ב, יסודות בתופעת התיקונים בדת, שניצניה הופיעו עוד קודם לכן. מספר המחקרים שהוקדשו לתנועה לתיקונים בדת רב, אולם מעטים המחקרים שמתמקדים בשלביה הראשונים. כבר ב-1900 פרסם ההיסטוריון והפובליציסט שמעון ברנפלד מחקר על אופייה ההיסטורי של התנועה לתיקונים בדת, שבו קבע כי ראשיתם של התיקונים בשליש האחרון של המאה ה-18, וכי שאיפתם של יהודי גרמניה לקבלת האמנציפציה הנכספת הולידה את הניסיונות השונים לערוך תיקונים בדת: "התשוקה לאימנציפציון ילדה את הריפורמציון". במאמר זה אתייחס למכלול הגורמים וההקשרים, שהוביל להופעתם של התיקונים בדת, ואטען שתחילתם לא הייתה בשלהי המאה ה-18 כי אם בעשור השני של המאה ה-19. בכוונתי להראות שהתנועה לתיקונים בדת התמסדה כתוצאה משתי מגמות מקבילות - האגף הקיצוני של משכילי ברלין וקבוצת המתקנים, שתעמוד במוקדו של מאמר זה. חלקו הראשון והקצר יותר של המאמר ידון במעבר מהשכלה לרפורמה, ובפרט בדיון הציבורי שהונהג בידי אחרוני המשכילים; חלקו השני יעסוק בהבדלים הרטוריים שבין אחרוני המשכילים לראשוני המתקנים, ובו אנתח את קווי המחשבה שלהם כפי שהם נפרשים בפרסומים בני התקופה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)33-57
Number of pages25
Journalטבור
Volume9
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Ascher, Saul -- 1767-1822
  • Haskalah -- Germany
  • Reform Judaism

Cite this