ויקרא רבה פרשה כ - עיוני עריכה, נוסח ותאולוגיה / חיים מיליקובסקי

חיים מיליקובסקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמריו הקודמים עסק חיים מיליקובסקי בפרשיות כז, כח ו-ל של ויקרא רבה, ובמקבילותיהן בפסיקתא דרב כהנא. בכולם הוא הגיע למסקנה שויקרא רבה מקיים נוסח קמאי יותר מאשר פסיקתא דרב כהנא. מטרת מאמר זה הוא לנסות להוכיח שבנוגע לפרשה כ בויקרא רבה השתמר הנוסח הקמאי יותר דווקא בפסיקתא דרב כהנא, פרשת אחרי מות. עיקר העיון במאמר יתמקד אפוא בשאלות של קמאות ובקביעת קריטריונים לבחון ראשוניות ומשניות במקורות מקבילים. מבחינה עקרונית שאלות כאלה אינן בהכרח מובילות לדיונים בענייני נוסח וגרסה, אך נראה שלפחות בנוגע לויקרא רבה פרשת כ דיוני נוסח יצטרכו להקדים את העיסוק בשאלת הזיקה של ויקרא רבה למקבילתו בפסיקתא דרב כהנא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדברי חכמים וחידותם :
Subtitle of host publicationפרשות התנ"ך בספרות חז"ל וימי הביניים : ספר יובל לכבוד חננאל מאק
Editorsאביגדור שנאן, ישראל י' יובל
Publisherהוצאת כרמל
Pages 231-249
ISBN (Print)9789655408515
StatePublished - 2019

Cite this