ואת איזבל יאכלו הכלבים...' (מל"ב ט 10): על מנהג השלכת גוויות לכלבים במקרא ובתרבויות העת העתיקה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationתשורה לצפרירה
Subtitle of host publicationמחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום-מוגשים לצפרירה בן-ברק
Editorsמאיר גרובר
Place of Publicationבאר שבע
Publisherהוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ; ההפצה - מוסד ביאליק, ירושלים
Pages77-108
ISBN (Print) 9789655361049
StatePublished - 2012

Bibliographical note

Authors: Yitzhak Avishur, Yairah Amit, Yaffa Englard, Idan Breier, Gershon Galil, Shamai Gelander, Moshe Garsiel, Avigdor (Victor) Hurowitz, Shevah Weiss, Adam Zertal, Sara Japhet, Rimon Kasher, Baruch Abraham Levine, Ruth Fidler, Joseph Fleishman, Yehoshua Frenkel, Moshe Zipor, Tamar Kessler, Alexander Rofé, Nili Shupak, Meir Shalev, Yael Shemesh, Joseph Shatzmiller, Shlomo Bahar, Gabriel Barzilai, Yehoshua Gitay, Dan'el Kahn, Bustenai Oded, Hartmut N. Rösel

Cite this