התפתחות מחירי מניות המשתנים בשלבי המסחר השונים בבורסה

Translated title of the contribution: Intradaily Price Behavior in the Tel-Aviv Stock Exchange

B. Lauterbach, M. Raab

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר מאפיין את ההתנהגות התוך-יומית של מחירי כל המניות, שנסחרו ברציפות בשיטת המשתנים בתקופה 1988-1991. שלוש תבניות עיקריות נתגלו: א. התשואה הממוצעת בשלב המ.ר.צ שלילית; ב. התשואה הממוצעת בשלב המשתנים חיובית וגבוהה בערך מוחלט מתשואת המ.ר.צ; ג. רוב התשואה בשלב המשתנים מצטברת כבר בסיבוב הראשון של המסחר במשתנים. המחקר גם בוחן את ההשערה, שמחירי המ.ר.צ כוללים רעש (סטיה מהערך האמיתי) אשר מתוקן במהלך המסחר במשתנים. מחקרים בארה"ב כגון Amihud and Mendelson (1987) זיהו רעש כזה במחירי מכרז הפתיחה בבורסה בניו-יורק. הממצאים במחקר הנוכחי עקביים עם השערת הרעש. כך למשל: א. שונות התשואה היומית של מניות המדגם מסיום יום המסחר לסיום יום המסחר הבא נמוכה בממוצע ב- 15% משונות התשואה היומית ממ.ר.צ. למ.ר.צ; ב. הקורלציה בין תשואת שלב המשתנים ותשואת שלב המ.ר.צ היא שלילית. המסקנה העיקרית של המחקר היא, שהפעילות הנוכחית של הבורסה להחדרת והטמעת מערכת מסחר רציפה יותר — מועילה. The study characterizes the intradaily returns of the Mishtanim ('continuous trade') stocks during the years 1988—91. Three main patterns emerge: a) The average return in the opening auction ('Meretz') is negative; b) the average return in the continuous trade stage is positive and higher in absolute value than the return in Meretz; and c) most of the return in the continuous trade stage accumulates during the first round of trade. Further examined is the hypothesis that Meretz prices include a noise (aberration from true value) which is corrected during the continuous trade stage. Studies beginning with Amihud and Mendelson (1987) have identified such a noise in the opening auction prices on the New York Stock Exchange. Our findings are consistent with the noise hypothesis. For example: a) The variance of the close to close return is on average 15% lower than the variance of the opening auction to opening auction return; and b) the return in the opening auction is negatively correlated with the return in the continuous trade stage that follows. The main implication of the study is that the current efforts of the Exchange to elaborate the continuous trade procedures are beneficial and should be encouraged, because efficient continuous trade tends to generate more accurate prices.
Translated title of the contributionIntradaily Price Behavior in the Tel-Aviv Stock Exchange
Original languageHebrew
Pages (from-to)689-700
JournalEconomic Quarterly
Volume43
Issue number4
StatePublished - 1996

Cite this