התפתחויות בלשון ימינו (אסופות ומבואות בלשון, טו): [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Abstract

ספרו של נמרוד שתיל בוחן שורה של סוגיות בחקר הלשון העברית בת זמננו: סוגיות בהגייה, בתצורת מילים ובפוריות דרכי התצורה, בהרחבת המילון ובסדר הרכיבים בצירופים שונים. הספר פותח אשנב חשוב לחקר הלשון. מוטיב השילוב שזור באופן מובהק בכל חלקי הספר. המחבר משלב בין גישות בלשניות שונות, בין שיטות מחקר ובין עיון דיאכרוני לעיון סינכרוני. בכך מעודד הספר דיאלוג מתמשך בין הגישות השונות בבלשנות ופותח פתח לשילוב ביניהן. לספר מספר חטיבות על פי ענפי הבלשנות הרלוונטיים. כל חטיבה בוחנת סוגיות נבחרות באותו התחום, כפי שיפורט בסקירה זו. אסקור תחילה את עיקרי המחקרים המוצגים בספר, ולאחר מכן אדון בתרומתו ובחשיבותו לחקר הלשון באופן כללי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)155-160
Number of pages6
Journalבלשנות עברית: כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית
Volume72
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Grammar
  • דקדוק עברי
  • שתיל, נמרוד -- התפתחויות בלשון ימינו

Cite this