התנסות מינית ראשונה - מצב לחץ בקרב נשים דתיות לאומיות: מעברים, פערים וחוסר ידע

O Shalev, N. Baum, H. Itzhaky

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationפסיפס גופנפש: בריאות נשים בישראל
EditorsH. Itzhaky
PublisherBen-Gurion University Press
Pages26-41
StatePublished - 2009

Cite this