התחולה העניינית של חוקי-יסוד

אריאל בנדור, נדב דגן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר דן בתחולתם העניינית של חוקי-יסוד, כלומר בשאלה אם נושא מתחום המשפט החוקתי
מוסדר בחוק-יסוד זה או אחר, או אינו מוסדר בחוק-יסוד אלא בנורמה משפטית אחרת. במאמר
יסוד, הן בעיות פרשנות וככלל הן אינן - נטען כי בעיות של תחולה עניינית, לרבות של חוקי
בעיות של ברירת דין; כי במקרים של אי- התאמה בין הסדרים שונים בחוקי- יסוד החלים על אותו עניין יש, בהיעדר אינדיקציה לכך שהסדר כללי מאוחר נועד לבטל הסדר מיוחד שקדם לו,
להעדיף את ההסדר המיוחד על ההסדר הכללי; וכי אין לפרש חוקי-יסוד כלליים כחלים
בנושאים מיוחדים של משפט חוקתי, אף אם נושאים אלה טרם הוסדרו בחוקי-יסוד.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין
Editorsאהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה, רינת סופר
Place of Publicationרמת גן וצפרירים
Publisherאוניברסיטת בר אילן ונבו
Pages945-984
Number of pages40
Volumeב
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

Publication series

Nameפרסומי הפקולטה למשפטים (אוניברסיטת בר אילן)

IHP Publications

 • ihp
 • חוקי יסוד
 • Constitutional law -- Israel
 • משפט חוקתי
 • Constitutional law
 • תחולה (משפט)
 • פרשנות (משפט)
 • Law -- Interpretation and construction
 • נורמטיביות (אתיקה)
 • Normativity (Ethics)
 • זכויות חוקתיות
 • Civil rights
 • הגירה
 • Emigration and immigration
 • חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראה השעה), התשס"ג- 2003
 • Citizenship -- Israel
 • אזרחות (משפט)
 • Citizenship
 • ההתנתקות מחבל עזה
 • Forced migration -- Gaza Strip -- Gush Katif
 • פינוי יישובים מהשטחים המוחזקים
 • Evacuation of civilians -- Israel
 • Forced migration -- Israel

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Constitutional law -- Israel
 • Civil rights -- Israel

Cite this