השפעת דו-לשוניות על תיאורית-המינד ושימוש בכינוי גוף אצל ילדים עם אוטיזם

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

השפעת דו-לשוניות על יכולות שפה וקוגניציה אצל ילדים עם אוטיזם נחקרה מעט ((Yu, 2013. ילדים חד-לשוניים עם אוטיזם מראים קשיים שפתיים, בעיקר בתחומי השפה המערבים לקיחת פרספקטיבה ושיפוט פרגמטי של מה מתאים בהקשרים תקשורתיים שונים. לדוגמא, הם מראים קשיים בשימוש בכינויי גוף כגון: אני, אתה והוא (Tager-Flusberg, 1994; ; Novogrodsky, 2013). הקושי זה מוסבר על-ידי לקות בתיאורית-המינד, המאפיינת ילדים עם אוטיזם. המחקר הנוכחי בדק את יכולת השימוש בכינויי גוף בקרב ילדים דו-לשוניים עם אוטיזם, תוך בדיקה ישירה של הקשר בין יכולת זו לתיאורית-המינד. נבדקו 87 ילדים בגילאי 4;6-9;2שנים: 29 ילדים עם High Function Autism (HFA) (מתוכם 17 חד-לשוניים ו-14 דו-לשוניים) ו-58 ילדים עם התפתחות טיפוסית (מתוכם 28 חד-לשוניים ו-30 דו-לשוניים). כל נבדקי המחקר הדו-לשוניים היו דוברי עברית-רוסית: עברית שפת-החברה (Societal-Language) ורוסית שפת-הבית (Heritage-Language). הילדים עם HFA לומדים במסגרות ייעודיות לאוכלוסייה והאבחנה של אוטיזם נבדקה במסגרת המחקר תוך שימוש במבחן .ADOS כל הנבדקים הראו יכולת IQ לא-מילולית בתחום הנורמה במבחן המטריצות של ריבן. היכולות השפתיות נבדקו באמצעות מטלת דיבוב להפקת כינוי גוף שלישי בעמדת נושא (הוא, היא) ובעמדת מושא (אותו, אותה). יכולת תיאורית-המינד נבדקה בשלש מטלות היררכיות: סמרטיז, ומטלת האמונה המוטעית מסדר אחד ומסדר שני. לכל נבדק ניתן ציון כולל עבור ביצוע שלש המטלות. ילדים עם HFA הראו שימוש מופחת בכינויי גוף בהשוואה לילדים עם התפתחות טיפוסית, ללא אפקט של דו-לשוניות. הציון הממוצע במטלת תיאורית-המינד של ילדים עם HFA היה נמוך בהשוואה לילדים עם התפתחות טיפוסית ללא אפקט של משתנה הדו-לשוניות. כמו כן, נמצא מתאם חיובי גבוה בין ביצוע במטלת תיאורית-המינד לבין הביצוע במטלת כינויי הגוף. הממצאים תומכים בליקוי בשימוש בכינויי גוף ובתיאורית-המינד בקרב ילדים דו-לשוניים עם HFA בדומה לממצאים קודמים על ילדים חד-לשוניים. הממצאים מהווים תמיכה בליקוי ביכולות שפה המערבות לקיחת פרספקטיבה בקרב אוכלוסייה זו. חשיבותם היא בכך שלא נמצאה תמיכה להנחה שדו-לשוניות מחמירה את לקות השפה או את הליקוי בתיאורית-המינד בקרב ילדים עם HFA.
Original languageAmerican English
StatePublished - 2019
Eventכינוס קלינאי תקשורת 2019 - Israeli Associations of Logopeadics, Tel-Aviv, Israel
Duration: 13 Feb 201914 Feb 2019
http://www.congress.co.il/ishla/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1/ (Website)

Conference

Conferenceכינוס קלינאי תקשורת 2019
Country/TerritoryIsrael
CityTel-Aviv
Period13/02/1914/02/19
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'השפעת דו-לשוניות על תיאורית-המינד ושימוש בכינוי גוף אצל ילדים עם אוטיזם'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this