השפעתם של משתני רקע פנימיים וחיצוניים על היכולות הלשוניות בשפת האם ובשפה השניה אצל ילדי גן דו לשוניים ששפתם הראשונה

Translated title of the contribution: The impact of internal and external background factors on the linguistic performance in L1 and L2 among L1 Russian preschool children

S. Armon Lotem, Joel Walters

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בוחן את תפקידם של משתני רקע חיצוניים (השכלת ההורים ותעסוקתם, מיקום במשפחה וגודל המשפחה) ופנימיים (גיל כרונולוגי, גיל החשיפה לשפה שנייה ומשך החשיפה לשפה שנייה). בשימור השפה הראשונה וברכישת השפה השנייה אצל ילדי מהגרים בגילאי הגן בישראל ובגרמניה ששפתם הראשונה רוסית. המדגם הישראלי על 78 ילדים דוברי רוסית-עברית והמדגם הגרמני כלל 65 ילדים דוברי רוסית-גרמנית מברלין שנחשפו לשפה השנייה במשך זמן דומה. המידע על המשתנים החוץ-לשוניים נאסף בראיונות אישיים עם הורי הנבדקים. נתונים לשוניים נאספו תחילה באמצעות אבחונים סטנדרטיים בשתי שפות היעד וחיקוי מילות טפל בשפת האם, רוסית, בהעדר אבחון סטנדרטי, וכן באמצעות כלים שפותחו לצורך מחקר זה. מצאנו שמשלב סוציו-אקונומי משפיע הן על שימור בשפה הראשונה והן על ההצלחה בשפה השנייה. בעוד שגיל החשיפה ומשך החשיפה משפיע רק על ההצלחה בשפה השנייה, ואינם משפיעים בגילאי הגן על שימור השפה הראשונה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe impact of internal and external background factors on the linguistic performance in L1 and L2 among L1 Russian preschool children
Original languageHebrew
Pages (from-to)52-63
Number of pages12
Journalהד האולפן החדש
Volume97
StatePublished - 2010

IHP Publications

 • ihp
 • Children -- Language
 • German language
 • Language acquisition
 • Multilingualism
 • Preschool children
 • Russian language
 • Second language acquisition
 • Social stratification
 • ילדים בגיל הרך
 • רב-לשוניות
 • ריבוד חברתי
 • רכישת שפה
 • רכישת שפה זרה
 • שימור שפה
 • שפה גרמנית
 • שפה עברית -- לימוד והוראה לילדים ונוער עולים
 • שפה רוסית
 • שפת ילדים

Cite this