השטרות במאה העשרים ואחת

Shalom Lerner

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר סוקר את דין האחיזה כשורה ואת ההצדקות המקובלות לדוקטרינה. המחבר עומד על הטיעונים העיקריים התומכים בביטולם של דיני האחיזה כשורה או בצמצום מהותי בהיקפם. עוד הוא מביא את ממצאיה של סקירה מקיפה שבדקה את פסקי הדין מהעשור האחרון שדנו בעילת תביעה שטרית ומנתח ממצאים אלה. לבסוף ישנה תחזית בדבר עתידם של דיני השטרות בישראל.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שלמה לוין (קובץ): המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2013
PublisherThe Harry and Michael Sacher Institute Hebrew University Law Faculty press
ISBN (Print)9789654421034
StatePublished - 2013

Cite this