השגחה במעי הדג: ספר יונה, המדרשים עליו ומהדורת יעקב שטיינהרט. 'מזל דגים' לש"י עגנון ומהדורת יוסל ברגנר (חלקים א-ב)

אבידב ליפסקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חלק א: דימוי סיפורי וחזותי בספר יונה מהמדרשים עליו ועד למהדורת יעקב שטיינהרט ופרנצסקה ברוך (עמ' 46-68) במאמר זה מבקש המחבר להצביע על פרדיגמה תיאולוגית המונחת בבסיס העיצוב הסיפורי והציורי של 'השגחה אלוהית' כפי שהיא באה לידי ביטוי בספר יונה ובסיפור מן המדרש והתלמוד. הוא מבקש להראות כי בעוד שפרדיגמה זו שחצתה מרחבים תרבותיים שאינם יהודיים בעת החדשה, ועברה שינויים קיצוניים, המודרניזם היהודי שימר אותה בצורתה המקורית כ'תגובה תיאולוגית אמנותית' כלפי שינויים אלה. מגמה זו של המודרניזם היהודי משתקפת בעיקר באקספרסיוניזם היהודי בגרמניה שעורר מחדש צורות קמאיות 'אותנטיות' רדומות של מקורות היהדות, תוך הימנעות מכוונת מהשפעות אירופאיות ש'נוגעו' במגמות חילוניות טיפוסיות למאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה. חלק ב : הגועל מהממשי והייאוש מהייצוגי. 'מזל דגים' לש"י עגנון ומהדורת יוסל ברגנר (עמ' 69-92) בחלקו השני של המאמר אני מבקש להציע קריאה חדשה לסיפורו של ש"י עגנון 'מזל דגים', ולראות בו דוגמה מודרנית יהודית ראשונה של התייחסות למסורת של ספר יונה והמדרשים עליו. בסיפור זה מכונן עגנון את מושג 'הקדושה' דווקא מתוך חווית הרתיעה והגועל מן המציאות הממשית וכן גם מתוך עמדת ייאוש מהגאולה שעשויה להביא האמנות. בשני חלקי המאמר מוצגות מהדורות מאוירות מודרניות של ספר יונה, בידי יעקב שטיינהרט, ושל הסיפור 'מזל דגים' בידי יוסל ברגנר כשתי דוגמאות לעיצובים מודרניסטיים של סוגיות הנידונות במאמר.
Original languageHebrew
Pages (from-to)46-92
Number of pages47
Journalעין גימל: כתב עת לחקר יצירת עגנון
Volume2
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Art
  • Bible -- Jonah
  • Illustration of books
  • Pictures
  • Reality

Cite this